i v iva                                                                                                                                                                                                                                                             Fotogalerie              Archiv 2010 , 2011-I. pololetí, 2011-II. pololetí , 2012 leden - květen  , 2012 červen - prosinec  

 archiv 2013 archiv 2014 - 2015, archiv 2016 - 2018

 Zpět do knihovny  

 

 

14. května 20019 historická vycházka do Melic

melic2019

9. 5. 2019 Závody dětí v Koutě

závody v koutě

V horkém odpoledni děti závodily s plným nasazením. rodiče a další rodinní příslušníci fandili svým závodníkům ze všech sil. Setkání se vydařilo. Členové MC Pustiměř a SDH Pustiměř za podpory Obce Pustiměř pro děti nachystali sladké odměny. Pro čekající závodníky bylo připraveno stanoviště s tetovačkami, které je velice potěšilo.

1 . 6. 2019 Dětský den a kácení mája:

dětský den foto: kácení maja 2019

V sobotu na fotbalovém hřišti naše děti oslavily svůj den, zkrátka nepřišli ani dospělí. Mohli jsme si prohlédnout historickou vojenskou a současnou hasičskou techniku a projet se v historickém útočném vozidle pěchoty. Připravena byla spousta her pro děti a také si mohly opéci špekáčky, které pro ně byly připraveny zdarma. Bylo připraveno i další občerstvení. V 18.00 hodin pan Ladislav Uhlíř máju za asistence fotbalistů podřezal. Družná zábava pokračovala i po té.

29. 5. 2019 první participační zasedání Obce Pustiměř:

první participační

28 . 5. 2019 Tvoření z pedigu v Diogenu:

pedig v diogenu

25. 5.2019 Memoriál Františka Kaplánka:

memmoriál 2019

24. - 25. 5. 2019 eurovolby:

eurovolby více zde.

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 Budeme tvořit s paní Markétou Královou květinky a tužkovníky z pedigu:

tužkovníkfoto: tuřkovník

 

22. 5. 2019 pasování malých čtenářů:

pasování 2019

V neděli 19. 5. 2019 vyvrcholila na pustiměřském hřišti za hasičkou okresní soutěž mladých hasičů ve všeobecných hasičských dovednostech. Naše družstva si v náročném zápolení udržela svůj standard. Pro hasiči i diváci bylo k dispozici zázemí pustiměřských dobráků i bohaté občerstvení. Akce proběhla ke spokojenosti všech bez zbytečných zádrhelů. Mladé závodníky podpořila Obec Pustiměř. I počasí jim přálo. 

plamen 2019

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 jsme vyslechli absolventský koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř. Učitelé svým svěřencům u příležitosti zakončení prvního cyklu výuky na vybrané nástroje předali pamětní listy a drobné dárky jako upomínku na tento pro ně tak významný den. V dnešní době, kdy děti od pravidelného cvičení na hudební nástroje odvádí mnoho lákadel, z nichž největším jsou virtuální hry, si vážíme toho, že i tak dokázaly vytrvat a dovést své úsilí až k této zkoušce. Mnohé z nich budou pokračovat v navazujícím studiu, a tak jim přejeme mnoho úspěchů do dalších let. A jejich učitelům neumdlévající trpělivost při jejich vedení.:

absolventský koncert2019

12. 5. 2019 Svátek matek v Sokolovně - Děti naší ŽS a MŠ si se svými učiteli připravili blahopřání pro svoje maminky a babičky a jejich milé v podobě programu plného písniček a básniček, které doplnily i tanečními vystoupeními. Přítomným maminkám popřál i starosta obce Mgr. Vlastimil Smékal.

Svátek matek2019

10. 5. 2019 Navštívili žáky naší ZŠ drnovští dobrovolní i profesionální hasiči. na pěti stanovištích představili žákům svoji techniku i základní činnosti, které provádějí při záchraně životů i majetku osob. Návštěvu zajistila učitelka Mgr. Kateřina  Hrozková, jejíž bratr je velitelem drnovských"dobráků". Dětem se věnovali: SDH obce Drnovice: Ing. Josef Umshaus, starosta SDH Drnovice a velitel družstva, Ing. Ing. Pavel Smutník,  zástupce velitele JSDH, Antonín Bastl ml., velitel jednotky, Vojtěch Kropáč a Ing. Jiří Bébar, velitelé družstva, Petr Jandl a Jan Novák, strojníci a hasiči: Marie Orálková, Michal Olejníček, Matěj Hruška, Pavel Hruška, Petr Vojtek, Ondřej Machálek, Petr Švec, Matyáš Rejzek a Jakub Vláčilík, za HZS Vyškov: nprap. Petr Moleš, velitel družstva a hasič nstržm. Petr Zouhar, za hostitelský sbor Jan Suchý - starosta SDH Pustiměř a člen jednotky SDH obce Pustiměř.

Všichni přítomní hasiči si na tuto akci vzali dovolenou, jak dobrovolní, tak profesionální hasiči, tak i zástupce záchranného sboru Jihomoravského kraje. Akci podpořili: vedení ZŠ a MŠ Pustiměř, za Obec Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal, starosta  a Mgr. Lukáš Peška místostarosta obce Pustiměř a pustiměřští dobrovolní hasiči, kteří poskytli pro akci zázemí:

hasiči ve škole

 

7. 5. 2019 V předvečer 74. výročí konce druhé světové války jsme si připomněli hrdinství osvoboditelů i našich spoluobčanů:

osvobození 2019 osvob pu

6. 5. 2019 Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Šeřiky":

šeřáíky 

 

3. 5. 2019 Představení Ztracený človíček v Charitě Vyškov: 

ztr v charitě 

2. 5. 2019 výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Čarodějnice":

30. 4. 2019 Stavění Mája:

mája2019

Fotbalový klub Pustiměř ve spolupráci s MC Pustiměř a obcí Pustiměř pro nás připravil tradiční stavění máje, které se uskutečnilo v úterý 30. dubna od 17 hod. v areálu fotbalového hřiště. Připraveno bylo bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit, pro děti pak skákací hrad, zábavné soutěže a opékání špekáčků zdarma.

 

30. 4. 2019 Děti se vrátily z Anglie po pětidenním zájezdu:

děti z anglie2019

Děti z 7. a 8. třídy naší školy byly na zájezdě v Anglii se zastávkou v Amsterodamu, kde se jednou vyspaly a pak pokračovaly do Anglie, kde strávily dvě nici na privátech ve spolupracujících rodinách. Zájezd se jim velice líbil.

 

24. 4. 2019 Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "stínované květiny": 

stínovaní květiny 

23.0 4. 2019 Bylinky v Adélce:

bylinky2019

Obec Pustiměř nás pozvala na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednáška se uskutečnila v úterý 23. dubna od 17 h v Restauraci Adélka. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA. Zájemci si mohli některé z výrobků v autě přednášejícího zakoupit. Přednáška byla zdarma. 

22. 4. 2019 Velikonční pomlázka:

mrskut2019

 

18 . 4. 2019 Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Ovečky":

 

ovečky2019 

17. 4. 2019Jarmark v ZŠ:

jarmark 2019

 

13. 4. 2019 chovatelé - sběr starého železa:

sběr železa

 

11. 4. 2019 Velikonoční tvoření s Markétou Královou:

košíčky 2019foto: kořky markétka

 

10. 4. 2019 výstavka výrobků z keramického odpoledne a s paní Simonou Koutníčkovu:

kerram2099

7. 4. 2019 Občan a právo:

občan a právo

 

 

6 . 4. 2019 Tlustý pradědeček v podáníí divadla Haná z Vyškova:

tlutý pradědeček

4. 4. 2019 Beseda s důchodci:

Beseda s důchodci 04042019foto:berseda04042019

28. 3. 2019 Velikonoční tvoření s Jiřinkou Sedlákovou:

zajíci2019foto:Zajíčci s jiřinkou28032019

25.03.2019 Výstavka prací žáků naší ZUŠ:

klauni2019

22 - 23. 3. 2019 Bazárek MC Pustiměř

bazárek032019

21. 3. 2019 Glazování s paní Simonou Koutníčkovou:

glazování209 03foto: glazování21032019

 

Připravili jsme si pro vás divadlo 17. března 2019 v 16.00 v Sokolovně v Pustiměři

ztracený človíček foto: ztracená foto: zrtac

 

14.3.2019 turnaj v dámě:

dáma2019 foto: dáma 2019

Děti si zahrály s panem starostou Mgr. Vlastimilem Smékalem, 1. Jakub Marvan, 2. Eliška Marvanová, 3. Jiří Pilát.

7. 3. 2019 Karamika s paní Simonou Koutníčkovou:

keramia 032019 foto:

 

Ostatky 2. - 3. 3. 2019:

Žádání o právo

pravo1

Zdobení sálu

zdobvení

Právo je hotové

přebírání práva

Uložení práva

uložení práva

Nesmíme nic zapomenout 

nevím

Všichni jsou zváni

zvaní

U Školařů

uškolařů

U starosty

u staroty

Předávání práva

právo jehot

Právo je naše 

právo naše

A jdeme

a jdeme

U Holubů

u holubů

Jdeme na Nivy

na Nivy

U první stárkové

první st

U prvního stárka

u prvního str

U Kramplů

u Kramplů

Jdeme do Sokolovny

jdeme do sokolovny

Zavedení práva odpoledne

zvě+šení práva odp

Odpoledne na sále

odpoledne na sáel

Večer na sále

večer na sále

Zábava pokračuje

pokrař

Házená

házená

Snídaně na Fušce

vycházíme

Na pochůzce

Na pochůzce

Na gulášku v Adélce

adélka

Dožraná

dořraná 2019

1. 3. 2019 Zájezd na Polskou krev do Janáčkova divadla v Brně

14. 3. 2019 Tvoření s Věrkou Kučerovou

květinkové s verkou foto:květinkvo

7. 2. 2019 Fotbálek virtuálně - 1. Michal Andraško, 2 Jakub Marvan, 3. Eliška Marvanová:

Fotbálek 2019

06. 2. 2019 Paní zima a zvířátka ZUŠ:

kreslení malí zuš

2. 2. 2019 Obecní ples:

obecní ples 20219

30.1.2019 Úklid Betlému v knihovně:

ukld bedlemu

28. 1. 2019 Zima v Pustiměři:

zima v pustiměři

21. 1.2019 Výstavka kreslení zmizíkem větší děti ZUŠ:

modrotisdk

18. 1. 2019 Návštěva horní školky s knihami:

18. 1. 2019 horní knihy

17. 1. 2018 Výstavka nejmenšíé žáci postavy:

nejmenší postavy

17. 1. 2019 Návštěva s knihami v nové školce:

návštěva v nové školce s knihami:

2. 2. 2019 výstava Sněhuláci - nejmenší žáci ZUŠ:

sněhuláci 2018

První vteřiny nového roku 2019 v obci:

nový rok 2018