i v iva                                                                                                                                                                                                                                                             Fotogalerie              Archiv 2010 , 2011-I. pololetí, 2011-II. pololetí , 2012 leden - květen  , 2012 červen - prosinec  

 archiv 2013 archiv 2014 - 2015, archiv 2016 - 2018

 Zpět do knihovny  

 

20. listopadu 2019 Rusalka - zájezd do Janáčkova divadla v Brně:

Rusalka

07. 11. 2019 adventní věnečky se Zuzankou Štroblíkovou: 

zuzanka qdv 2019

02.11.2019 jsme si vzpomněli na naše zemřelé:

dušiřky 2019

 

31. 10. 2019: Glazování se Simonou Koutníčkovou:

ježci fglaz foto: glazování 2019 10

Den kouzel a rozsvěcení dýní 25. 10. 2019

dem lpuzel 2019 a jak to dopadlo: den kouzel rozbité 2019

 

24. 10. 2019 Podzimní tvoření se Zuzankou Štroblíkovou

zuzanka24102019foto: věnečky Zuzanka 02019 sbírání materiálu: sbírání materiálu

19. 10. 2019 Muzejní den Vyškovského muzea na hradě Melicích:

muzejíní den2019

17. 10. 2019 Ježečci se Simonou Koutníčkovou:

jeřci foto: ježečci 2019

13. 10. 2019 Hasiči pořádali drakiádu:

dradiáda 2019

 

29. 9. 2019 Bleší trh za hasičkou:

blesák2019

29. 9. 2019 Vzdělávání hasičkých vedoucích pro práci s dětmi:

vzdělácníhasičkcýh vedoucích 2019

 

26. 9. 2019 tvořivé odpoledne v knihovně na téma kočičky z ponožek:

kočiky

Kočičky měly úspěch, zato foták neměl kartu. Tak jsme bez fotek.

24. 9. 2019 Cirkusové vystoupení v Sokolovně - škoda jen, že vystoupení bylo ve všechní den - spousta rodin musela kvůli pozdní hodině opustit představení již o přestávce.

 

cirkus v sokolovně

22.9.2019 Včelaři navštívili farmu v Olšovci, seznámili se s vaqřešním medového piva a medoviny a likérů různých příchutí, navštívili muzeum kočárů a hasičské v Čechách pod Kosířem:

vřelarizájezd 2019

22. 9. 2019 Proběhla taneční soutěž vyškovské taneční škoyl manželů Sedlákových v naší Sokolovně - již podruhé.

tnačení 2019

22. 9. 2019 sousedé Marian Streit a Bc. Antonín Grmela na svoje náklady vyčistili koryto potoka pod mostem v Prusích a v jeho nebližsím okolí, které bylo téměř úplně zarostlé - najednou se v něm objevila voda.

čistění potoka

14. 6. 2019 Pivní fesťák v Pustiměři za hasičskou zbrojnicí: Obec Pustiměř, SDH, FKP, MC Pustiměř

pivní fesťák 2019

7. 9. 2019 Noční hasičské závody mládeže v Pustiměři:

NOčky 2019

Závody skočily velkým úspěchem našich mladých hasičů: Mladší žáci skončili A mužstvo na 3. místě, B mužstvo na 6. místě, starší žáci A mužstvo na 1. místě a B mužstvo na2. místě. Celkem kvůli deštivému počasí přijelo méně družstev, nebe soutěžícím nakonec přálo a spadlo minimálně srážek. Soutěž byla perfektně zorganizovaná, proběhla bez jediného zádrhelu.

2. 9. 2019 se děti vrátily do školy:

skrok20192020

5. - 9. 8. 2019 Příměstský tábor za hasičskou zbrojnicí na téma Keltové v Pustiměři. Mladí hasiči pod vedením Zuzany Štroblíkové připravili pro děti příměstský tábor na téma Keltové v Pustiměři. Mimo spousty poznání soutěží, her a dílniček v úterý jeli na výlet do Kovozoo do Starého města a Modré u uherského Hradiště, kde se seznámily s tím, jak bydleli dávní Slované na Moravě a životem ryb v jejich přirozeném prostředí. Ve čtvrtek většina dětí v hasičské zbrojnici i přespala. V pátek odcházely všechny děti do svých domovů spokojené a těší se na další ročník.

Foto:  příměstský tábor 2019

13. 8. 2019 Kurs pediku spolu s Diogenem

Foto: košíčky u elišky

17. 8. 2019 Sako Pustiměř - volejbalový turnaj a odpoledne s pustiměřským Freekulinem

Foto: ssako 2019

17. 8. 2019 Chovatelské odpoledne na pustiměřském fotbalovém hřišti: Dnešní dopoledne v areálu fotbalových hřišť patřilo výstavě králíků, kterou uspořádali místní chovatelé. K vidění bylo kolem šedesáti exponátů. Cena za nejlepšího králíka putovala k chovateli ze Slavkova. Jako nejlepší samice byla ohodnocena samice Františka Petržely a nejlepším samcem se stal králík mladého chovatele Matěje Zbořila. Obec Pustiměř děkuji místním chovatelům za organizaci výstavy. Ing. David Petržela.

Foto: chovatelé  2019

 

21. 8. 2019 Košíčky z pedigu s Věruškou Kučerovou

Foto:košíčky s Věruškou

 

Pozvánka na pouť 26 - 28. 7. 2019

pouť2019foto: pouť2019

24. 7. 2019 Fotbalový zápas na travnatém hřišti:

fotbal turnaj let od

7. 7. 2019 Předzahrádky na veřejném prostranství:

předzahrádky2019

 

5. 7. 2019 Bohemian Raphsody - letní kino za hasičskou zbrojinicí - kulturní komise:

bohemian rhapsody

1. 7. 2019 Bouře - hasiči vyjeli k upadené větvi z památné lípy u Kalvárie:

bouře01072019 

28. 6. 2019 Děti si přišly pro vysvědčení:

vysvě+dčení2019 

27. 6. 2019 30 let od založení Klubu seniorů:

luv seniorů 

23. 6. 2019 Výstavka prací ZUŠ - příroda:

příroda 2019 

21. 6. 2019 Soutěž Nejlepší čtenář:

čtenřská soutž 2019 

17. 6. 2019 rozloučení s prvním stupněm ZŠ :

rozloušení s prvním stupněm 

 

14. května 20019 historická vycházka do Melic

melic2019 foto: melice2019

 

12. 6. 2019 Nejaktivnější žák naší ZŠ

aktivní žák 2019

12.6.2019 Napadaly kroupy

jkroupy2019

 

9. 5. 2019 Závody dětí v Koutě

závody v koutě

V horkém odpoledni děti závodily s plným nasazením. rodiče a další rodinní příslušníci fandili svým závodníkům ze všech sil. Setkání se vydařilo. Členové MC Pustiměř a SDH Pustiměř za podpory Obce Pustiměř pro děti nachystali sladké odměny. Pro čekající závodníky bylo připraveno stanoviště s tetovačkami, které je velice potěšilo.

1 . 6. 2019 Dětský den a kácení mája:

dětský den foto: kácení maja 2019

V sobotu na fotbalovém hřišti naše děti oslavily svůj den, zkrátka nepřišli ani dospělí. Mohli jsme si prohlédnout historickou vojenskou a současnou hasičskou techniku a projet se v historickém útočném vozidle pěchoty. Připravena byla spousta her pro děti a také si mohly opéci špekáčky, které pro ně byly připraveny zdarma. Bylo připraveno i další občerstvení. V 18.00 hodin pan Ladislav Uhlíř máju za asistence fotbalistů podřezal. Družná zábava pokračovala i po té.

29. 5. 2019 první participační zasedání Obce Pustiměř:

první participační

28 . 5. 2019 Tvoření z pedigu v Diogenu:

pedig v diogenu

25. 5.2019 Memoriál Františka Kaplánka:

memmoriál 2019

24. - 25. 5. 2019 eurovolby:

eurovolby více zde.

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 Budeme tvořit s paní Markétou Královou květinky a tužkovníky z pedigu:

tužkovníkfoto: tuřkovník

 

22. 5. 2019 pasování malých čtenářů:

pasování 2019

V neděli 19. 5. 2019 vyvrcholila na pustiměřském hřišti za hasičkou okresní soutěž mladých hasičů ve všeobecných hasičských dovednostech. Naše družstva si v náročném zápolení udržela svůj standard. Pro hasiči i diváci bylo k dispozici zázemí pustiměřských dobráků i bohaté občerstvení. Akce proběhla ke spokojenosti všech bez zbytečných zádrhelů. Mladé závodníky podpořila Obec Pustiměř. I počasí jim přálo. 

plamen 2019

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 jsme vyslechli absolventský koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř. Učitelé svým svěřencům u příležitosti zakončení prvního cyklu výuky na vybrané nástroje předali pamětní listy a drobné dárky jako upomínku na tento pro ně tak významný den. V dnešní době, kdy děti od pravidelného cvičení na hudební nástroje odvádí mnoho lákadel, z nichž největším jsou virtuální hry, si vážíme toho, že i tak dokázaly vytrvat a dovést své úsilí až k této zkoušce. Mnohé z nich budou pokračovat v navazujícím studiu, a tak jim přejeme mnoho úspěchů do dalších let. A jejich učitelům neumdlévající trpělivost při jejich vedení.:

absolventský koncert2019

12. 5. 2019 Svátek matek v Sokolovně - Děti naší ŽS a MŠ si se svými učiteli připravili blahopřání pro svoje maminky a babičky a jejich milé v podobě programu plného písniček a básniček, které doplnily i tanečními vystoupeními. Přítomným maminkám popřál i starosta obce Mgr. Vlastimil Smékal.

Svátek matek2019

10. 5. 2019 Navštívili žáky naší ZŠ drnovští dobrovolní i profesionální hasiči. na pěti stanovištích představili žákům svoji techniku i základní činnosti, které provádějí při záchraně životů i majetku osob. Návštěvu zajistila učitelka Mgr. Kateřina  Hrozková, jejíž bratr je velitelem drnovských"dobráků". Dětem se věnovali: SDH obce Drnovice: Ing. Josef Umshaus, starosta SDH Drnovice a velitel družstva, Ing. Ing. Pavel Smutník,  zástupce velitele JSDH, Antonín Bastl ml., velitel jednotky, Vojtěch Kropáč a Ing. Jiří Bébar, velitelé družstva, Petr Jandl a Jan Novák, strojníci a hasiči: Marie Orálková, Michal Olejníček, Matěj Hruška, Pavel Hruška, Petr Vojtek, Ondřej Machálek, Petr Švec, Matyáš Rejzek a Jakub Vláčilík, za HZS Vyškov: nprap. Petr Moleš, velitel družstva a hasič nstržm. Petr Zouhar, za hostitelský sbor Jan Suchý - starosta SDH Pustiměř a člen jednotky SDH obce Pustiměř.

Všichni přítomní hasiči si na tuto akci vzali dovolenou, jak dobrovolní, tak profesionální hasiči, tak i zástupce záchranného sboru Jihomoravského kraje. Akci podpořili: vedení ZŠ a MŠ Pustiměř, za Obec Pustiměř Mgr. Vlastimil Smékal, starosta  a Mgr. Lukáš Peška místostarosta obce Pustiměř a pustiměřští dobrovolní hasiči, kteří poskytli pro akci zázemí:

hasiči ve škole

 

7. 5. 2019 V předvečer 74. výročí konce druhé světové války jsme si připomněli hrdinství osvoboditelů i našich spoluobčanů:

osvobození 2019 osvob pu

6. 5. 2019 Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Šeřiky":

šeřáíky 

 

3. 5. 2019 Představení Ztracený človíček v Charitě Vyškov: 

ztr v charitě 

2. 5. 2019 výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Čarodějnice":

30. 4. 2019 Stavění Mája:

mája2019

Fotbalový klub Pustiměř ve spolupráci s MC Pustiměř a obcí Pustiměř pro nás připravil tradiční stavění máje, které se uskutečnilo v úterý 30. dubna od 17 hod. v areálu fotbalového hřiště. Připraveno bylo bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit, pro děti pak skákací hrad, zábavné soutěže a opékání špekáčků zdarma.

 

30. 4. 2019 Děti se vrátily z Anglie po pětidenním zájezdu:

děti z anglie2019

Děti z 7. a 8. třídy naší školy byly na zájezdě v Anglii se zastávkou v Amsterodamu, kde se jednou vyspaly a pak pokračovaly do Anglie, kde strávily dvě nici na privátech ve spolupracujících rodinách. Zájezd se jim velice líbil.

 

24. 4. 2019 Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "stínované květiny": 

stínovaní květiny 

23.0 4. 2019 Bylinky v Adélce:

bylinky2019

Obec Pustiměř nás pozvala na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednáška se uskutečnila v úterý 23. dubna od 17 h v Restauraci Adélka. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA. Zájemci si mohli některé z výrobků v autě přednášejícího zakoupit. Přednáška byla zdarma. 

22. 4. 2019 Velikonční pomlázka:

mrskut2019

 

18 . 4. 2019 Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Ovečky":

 

ovečky2019 

17. 4. 2019Jarmark v ZŠ:

jarmark 2019

 

13. 4. 2019 chovatelé - sběr starého železa:

sběr železa

 

11. 4. 2019 Velikonoční tvoření s Markétou Královou:

košíčky 2019foto: kořky markétka

 

10. 4. 2019 výstavka výrobků z keramického odpoledne a s paní Simonou Koutníčkovu:

kerram2099

7. 4. 2019 Občan a právo:

občan a právo

 

 

6 . 4. 2019 Tlustý pradědeček v podáníí divadla Haná z Vyškova:

tlutý pradědeček

4. 4. 2019 Beseda s důchodci:

Beseda s důchodci 04042019foto:berseda04042019

28. 3. 2019 Velikonoční tvoření s Jiřinkou Sedlákovou:

zajíci2019foto:Zajíčci s jiřinkou28032019

25.03.2019 Výstavka prací žáků naší ZUŠ:

klauni2019

22 - 23. 3. 2019 Bazárek MC Pustiměř

bazárek032019

21. 3. 2019 Glazování s paní Simonou Koutníčkovou:

glazování209 03foto: glazování21032019

 

Připravili jsme si pro vás divadlo 17. března 2019 v 16.00 v Sokolovně v Pustiměři

ztracený človíček foto: ztracená foto: zrtac

 

14.3.2019 turnaj v dámě:

dáma2019 foto: dáma 2019

Děti si zahrály s panem starostou Mgr. Vlastimilem Smékalem, 1. Jakub Marvan, 2. Eliška Marvanová, 3. Jiří Pilát.

7. 3. 2019 Karamika s paní Simonou Koutníčkovou:

keramia 032019 foto:

 

Ostatky 2. - 3. 3. 2019:

Žádání o právo

pravo1

Zdobení sálu

zdobvení

Právo je hotové

přebírání práva

Uložení práva

uložení práva

Nesmíme nic zapomenout 

nevím

Všichni jsou zváni

zvaní

U Školařů

uškolařů

U starosty

u staroty

Předávání práva

právo jehot

Právo je naše 

právo naše

A jdeme

a jdeme

U Holubů

u holubů

Jdeme na Nivy

na Nivy

U první stárkové

první st

U prvního stárka

u prvního str

U Kramplů

u Kramplů

Jdeme do Sokolovny

jdeme do sokolovny

Zavedení práva odpoledne

zvě+šení práva odp

Odpoledne na sále

odpoledne na sáel

Večer na sále

večer na sále

Zábava pokračuje

pokrař

Házená

házená

Snídaně na Fušce

vycházíme

Na pochůzce

Na pochůzce

Na gulášku v Adélce

adélka

Dožraná

dořraná 2019

1. 3. 2019 Zájezd na Polskou krev do Janáčkova divadla v Brně

14. 3. 2019 Tvoření s Věrkou Kučerovou

květinkové s verkou foto:květinkvo

7. 2. 2019 Fotbálek virtuálně - 1. Michal Andraško, 2 Jakub Marvan, 3. Eliška Marvanová:

Fotbálek 2019

06. 2. 2019 Paní zima a zvířátka ZUŠ:

kreslení malí zuš

2. 2. 2019 Obecní ples:

obecní ples 20219

30.1.2019 Úklid Betlému v knihovně:

ukld bedlemu

28. 1. 2019 Zima v Pustiměři:

zima v pustiměři

21. 1.2019 Výstavka kreslení zmizíkem větší děti ZUŠ:

modrotisdk

18. 1. 2019 Návštěva horní školky s knihami:

18. 1. 2019 horní knihy

17. 1. 2018 Výstavka nejmenšíé žáci postavy:

nejmenší postavy

17. 1. 2019 Návštěva s knihami v nové školce:

návštěva v nové školce s knihami:

2. 2. 2019 výstava Sněhuláci - nejmenší žáci ZUŠ:

sněhuláci 2018

První vteřiny nového roku 2019 v obci:

nový rok 2018