Tady si můžete ověřit správnost údajů, o nichž máte pochyby, samozřejmě, pokud se správný údaj podaří dodatečně zjistit.

Přijměte, prosím, omluvu.

 

Motto: Jsou osobnosti a události, které stojí za to připomenout, i přestože chybovat je lidské.

 

 

V textech v průběhu procesu zpracovávání materiálů vznikly chyby:

Opravy:

Zpravodaj leden 2013 v textu Nenápadný bojovník: Adéla Provazníková, starší sestra paní Marie Kopřivové.

Pustiměř v proměnách času:

4, 41, 42, 73, 74 Taťána (Taťjana) Ambrozová

11 "Judasovo" chybí uvozovky - lidový název

24 Zárybnických  místo Rybníkářovo

35 "obchod paní Benešové", chybí uvozovky - lidový název, Pohlodkova (Poholdkova)

40 Paní Zbořilová (Raclavská)

47 podivických (podvických)

51 Barbora Sedláková (Sedlíková)

55 Růžena (Věra) Gulasziová

35, 55 Ilona (Marcela) Vojdulová

55, 56 Ludmila (Marta) Přikrylová

56 Věra (Marcela) Pitáková

62 Andrejka Holubová (Hubová)

63 Evžen Jachan (Stanislav Karabina) - nebyl rozpoznán

71 Dana Klíčová (Kaplánková)

72, 73 Marie (Anna) Šedovičová

61 záměna fotografie - fotografie ze schůze ČČK na toto místo nepatří

77 Nahoře uprostřed Pan Menšík - byla tam původně mezera - pan Menšík nebyl rozpoznán, kynologický (kinologický)

83 Ne Františka Toušová, ale její sestra Marie Hrozová - nebyla rozpoznána

86 v kroji vpravo Jindřiška Smékalová - Holušová (Anna Šedovičová)

Vzhledem k problémům v jednání spojeném s konečnými přípravami textu k tisku, je s podivem, že chyb je tak málo.